Příběh pacienta: Barney, FCP bilaterálně

29.12.2022

Barneyho si majitelé vybrali proto, aby jako správný zlatý retrívr plnil poslání rodinného psa. Po příjezdu do nového domova na něj čekal dům s dvorkem a malé dítě. Všechno se zdálo být v pořádku až do doby, kdy se u Barneyho začalo objevovat kulhání. Kulhal na hrudní (přední) končetiny a stav se stále zhoršoval.

Obrázek č. 1 + 2: Barney v ordinaci před a po rehabilitaci.

Barneyho první vyšetření v rámci kulhání proběhlo u veterinárního lékaře v Jindřichově Hradci, který ho vyšetřil a zhotovil RTG snímky v několika projekcích. Snímky byly zaměřeny především na oblast lokte a ramene. V jednom úseku měl pan doktor podezření na Barneyho pozdějšího diagnózu, ale vzhledem ke špatné možnosti tuto diagnózu potvrdit pomocí RTG, se rozhodl Barneyho referovat na pracoviště v Českých Budějovicích, kde je možnost vyšetřit psa pomocí CT vyšetření.

CT vyšetření potvrdilo diagnózu FCP a to nejen na jedné končetině, ale na obou (bilaterálně). Výraz FCP znamená odlomení korunního výběžku loketní kosti. Tento výběžek se nachází v proximální (horní) části loketní kosti. Pokud se výběžek odlomí, začne dráždit a způsobuje silnou bolestivost v lokti. Příčiny odlomení výběžku nejsou doposud přesně známy. Mluví se o plemenné predispozici a také o abnormalitě růstu kostí loketní a vřetení. Při tom, jak kost vřetenní roste, vytváří na výběžek velký tlak a ten se potom může odlomit.

Obrázek č. 3: Ukázka umístění FCP. Radius - kost vřetení, Ulna - kost loketní, Humerus - kost pažní.  Zdroj: Jihočeská univerzita

Barney podstoupil vyšetření a následné ošetření artroskopem na obou dvou loktech. Výhoda této metody je, že je málo invazivní. I přesto je ale třeba kloub "roztáhnout", aby vzniklo dostatek místa pro vložení malinkaté kamerky, orientaci a následné odstranění výběžků. Právě tento faktor často způsobuje doživotní kulhání psa i přesto, že problém s výběžkem je vyřešen. Taková zpráva čekala i Barneyho a jeho majitelku.

Majitelka se na doporučení veterinárního lékaře/chirurga rozhodla v odborné péči pokračovat a to právě v rámci rehabilitace. Vyhledala mé pracoviště v Jindřichově Hradci a společně jsme rehabilitaci započaly. První návštěva Barneyho proběhla v 6 měsících jeho věku. Zdravá štěňata jsou běžně plná energie a radosti. Barney na tom byl zcela opačně - posmutnělý, bez života a na hrudní končetiny našlapoval velmi, velmi opatrně, jakoby se o ně chtěl opírat pokud možno co nejméně. Doma nebyl schopný ani přejít dvorek. Kulhání bylo velmi silné a pes trpěl evidentní bolestí v pohybu. Větší procento své váhy přenášel na pánevní (zadní) končetiny. Obě hrudní končetiny nebyl ochotný ohnout do flexe (pokrčení). V tu dobu měl také předepsané léky na bolest - po dobu tří týdnů a docházel do veterinární ordinace na pravidelné aplikace kyseliny hyaluronové (podpora kloubů, lubrikace kloubů, vede k lepší regenaraci, potlačuje zánět). Dále měl nasazeny dva druhy chondroprotektiv (Alavis + Aptus AptoFlex).

Náš rehabilitační plán byl sestavený z manuálních metod, pasivní pohybové terapie a aktivního cvičení. Pro lokty bylo důležité využití Dornovy metody - centrace loktů, dále pasivní pohyby flexe a extenze, uvolňování prsních svalů, kloubní mobilizace metakarpálních kostí a prstů, celkový strečink těla. V aktivním cvičení potom pohyb přes kavalety, povel lehni, vytažení za pamlskem, práce s tárgety a balančními podložkami. Hlavním cílem celé rehabilitace bylo odstranit bolest v loktech a návrat Barneyho do štěněcí radosti. Dalším cílem bylo odstranění kulhání. Jak už jsem zmiňovala na začátku - po provedené artroskopii je možné, že takto ošetřený pes bude kulhat do konce svého života. Proto bylo stanovení druhého cíle velmi ambiciózní. Byť byl pro nás tento cíl o něco méně důležitý, schválně jsem v jeho plánování cílila takto vysoko.

Obrázek č. 4: Barney při cvičení na tárgetu.

Po několika návštěvách se Barney začal velmi zlepšovat. Vracela se mu do života radost, tak jak jsme si přály. Do mé ordinace docházel 1x týdně a po zbytek týdne pravidelně cvičil doma se svou majitelkou. Během několika týdnů došlo k ústupu bolesti (i po vysazení léků na bolest). Barney byl každý týden veselejší, vítal mě, poskakoval a běhal po ordinaci. Rozsah pohybu loktů v pasivním i aktivním pohybu se zlepšoval velmi postupně. Aktivní pohyb se pro Barneyho jevil jako snesitelnější (kavalety, balanční cviky, tárgety, práce na oblouku). Cviky zvládal lépe a lépe. Přibližně po půl roce aktivní rehabilitace začalo ustupovat i kulhání. Postupně začal chodit na procházky. Procházky postupně prodlužoval.

Tabulka č. 1: Shrnutí rehabilitace. 

V současné době dokáže Barney na procházce ujít i několik kilometrů naprosto bez omezení, je šťastný, netrpí bolestí a kulhání plně vymizelo. Na jeho pohybu jsou stále znát určité deficity a stále zatěžuje raději pánevní, než hrudní končetiny. Do mé ordinace dochází 1x za měsíc a doma necvičí, pouze chodí na pravidelné procházky. Ortopedické kontroly na veterině dopadly velmi dobře. Barneyho čeká začátkem roku kontrolní vyšetření. Předpokládáme, že vše bude v pořádku.

Na tomto případu velmi oceňuji skvělou spolupráci obou veterinárních lékařů, jejich nastavení terapie a doporučení na rehabilitaci. Zároveň velkou roli v uzdravení hrála i majitelka psa, která celou situaci přijala velmi reálně a se psem opravdu pracovala dle mého zadání. Barney má také skvělou povahu, kdy za pamlsek plnil úkoly s radostí a nadšením. Přesně toto jsou faktory, které vedou k úspěchu. Děkuji za tuto spolupráci a přeji Barneymu život bez bolesti a v pohybu.